English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

מצב הגיל הרך בישראל

למרות החשיבות הראשונה במעלה שמיחס המחקר לטיפול בילדים בגיל הרך, וההיגיון הכלכלי הקים בהשקעה זו, תחום הגיל הרך בארץ סובל מבעיות מבניות וחוסרים רבים. הבעיה המבנית נעוצה בהעדר אחריות אחת כוללת על ילדים מרגע לידתם. מערך השירותים לגיל הרך במדינת ישראל נבנה טלאי על טלאי, והוא מחולק הן ברמה הממשלתית והן ברמה המוניציפאלית, בין 5 משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועשרות ארגונים שפועלים בשטח.מצב זה מביא ל:

· העדר אחריות של המדינה להתפתחותם של הילדים הגדלים בה.

· העדר מודעות לחשיבותו הקריטית של הטיפול בגיל הרך ולכדאיות הכלכלית של ההשקעה בו.

· העדר תאום בין עשרות הגופים המטפלים בגיל הרך.

· העדר מדיניות כוללת.

· העדר רצף טיפולי בילדים החל מרגע לידתם ועד יציאתם ממערכת החינוך.

· העדר סטנדרטים ומדידת תפוקות.

· העדר ראיה מקצועית.

· העדר/מיעוט תקציבים ואפשרות ליצירת סדרי עדיפויות תקציביים.

· העדר/מיעוט אנשי מקצוע

Design by Shoval Pro LTD.