English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

חשיבות הטיפול בגיל הרך

 


למה צריך להתייחס לטיפול בילדים החל מלידתם? 

כי כאן הכול מתחיל !!!

מחקרים מראים כי החוויות שחווה הילד בשנות חייו הראשונות הינן קריטיות לשלומו, לבריאותו הנפשית, להתפתחותו השכלית והרגשית בהווה ובעתיד. זהו שלב קריטי בחייו של הילד בו מתעצבות ומתפתחות יכולותיו השכליות והחברתיות ובו נרקמת ההתייחסות של הילד כלפי עצמו, כלפי סביבתו וכן מתעצבת ההתייחסות של הסביבה כלפי הילד.

מחקרים מצביעים היום באופן ברור על אופן ההתפתחות והעיצוב של מוח האדם בשלוש השנים הראשונות לחייו, ועל הפערים שעלולים להיווצר בגין העדר טיפול נכון בשלב זה של חיי הילד, שקשה מאד יהיה לגשר עליהם בשלבים מתקדמים יותר של חייו
.למה כדאי להתייחס לטיפול בילדים החל מלידתם? 

כי זה הדבר הנכון לעשות מבחינה כלכלית !!!

הוכח היום מעל לכל ספק כי התערבות מוקדמת, מניעתית, בגיל הרך עשויה לצמצם פערים עתידיים ולחסוך את ההשקעה הרבה הכרוכה בתוכניות שיקום וטיפול. מפרסומי הבנק העולמי עולה כי "כל דולר שמושקע בילד בגיל הרך שווה להשקעה של 7 דולר בגילאים בוגרים". מחקרים כלכליים מוכיחים כי ההשקעה בגילאים אלו היא הרווחית ביותר ותישא תשואה לאורך זמן רב ביותר. 

Design by Shoval Pro LTD.