English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

פורום היחידות להתפתחות הילד בקהילה

יחידות להתפתחות הילד מוקמות על ידי רשויות מקומיות בסיוע של קרנות פילנתרופיות מתוך הכרה בחשיבותן הקריטית לגדילה תקינה של ילדים. הרציונל העומד מאחורי הרעיון מבוסס על הידע המחקרי המצביע על גיל הינקות (לידה עד שלוש) והגיל הרך (משלוש עד שש) כתקופה קריטית לטיפוח וטיפול אשר לו השפעות מרחיקות לכת על המשך החיים.

ביחידות ההתפתחותיות פועל צוות פרא- רפואי שעוסק באבחון וטיפול בילדים בגיל הרך. כל יחידה מתנהלת באופן עצמאי ומתמודדת עם סוגיות מקצועיות ותקציביות.


מדינת ישראל לוקחת אחריות מינימאלית על תפעולם של היחידות הטיפוליות האלה (באמצעות קופות החולים), אם כי היא מפקחת עליהם מבחינה מקצועית (משרד הבריאות).


רשויות מקומיות וקרנות מקימות ומסבסדות את היחידות הטיפוליות מתוך הכרה בחשיבותן הקריטית לילדים אך תוך ידיעה שהן לא תוכלנה לשרוד תקציבית לאורך זמן ללא תמיכתן.


נציגות של יחידות טיפוליות מרחבי הארץ ביחד עם קרן שטינמץ וקרן רש"י,  הקימו פורום ארצי של נציגי היחידות על מנת לפעול לקידום המטרות הבאות :

• שיפור השירותים הניתנים על-ידי היחידות להתפתחות הילד .

מימוש הזכויות של הילדים בגיל הרך לקבל טיפול נגיש, ברמה מקצועית נאותה ואיכותית, בהתאם לצרכיהם.

הכרה בחשיבות הגיל הרך בקרב קובעי המדיניות, ולמען הקצאת משאבים ממלכתיים להפעלת היחידות להתפתחות הילד.

קידום המקצועיות של העובדים הפרא-רפואיים.

קידום מעמד של היחידות הטיפוליות להתפתחות הילד ויציבותם הכלכלית, כך שיוכלו לספק שירותים איכותיים לאוכלוסייה.
Design by Shoval Pro LTD.