English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

אודות הקרן

קרן אניאס ובני שטיינמץ הינה קרן ישראלית הפועלת לקידום וחיזוק החברה הישראלית בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות, הרווחה וההשכלה הגבוהה.


הקרן הוקמה על ידי אניאס ובני שטיינמץ בשנת 2007 מתוך כוונה לאגד ולמקד את העשייה שלהם למען החברה בישראל.


חזון הקרן הוא חיזוק חוסנה החברתי של מדינת ישראל ויצירת עתיד טוב יותר לילדים ולבני נוער בארץ.


פעילות הקרן מתמקדת בהקמת מערכי שירותים לגיל הרך ברשויות מקומיות. בנוסף תומכת הקרן בעמותות שמסייעות לנוער בסיכון באמצעות כלים טיפוליים ייחודיים, מעניקה מלגות לסטודנטים במכללת נתניה ומסייעת בהפעלת מועדוניות לילדים בסיכון. הקרן מסייעת גם למוזאון תל אביב, לבתי חולים, לאגודה למען החיל ולאגודה למלחמה בסרטן.

Design by Shoval Pro LTD.