English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

חזון מטרות ופעילות הקרן

קרן שטינמץ פועלת לחיזוק חוסנה החברתי של מדינת ישראל ויצירת עתיד טוב יותר לילדים ובני נוער בארץ.


הגיל הרך - הגיל הרך הוא גיל קריטי להתפתחותו ולבריאותו של כל ילד. על רקע המבנה המערכתי המורכב שבו מטופל נושא הגיל הרך במדינת ישראל, בחרה הקרן לחולל שינוי בתפיסה המערכתית לנושא זה.
הקרן מבקשת להגביר את המודעות לחשיבות הטיפול המקצועי בגיל הרך, לקבע את אחריותה של המדינה ושל הרשויות המקומיות לשלומם והתפתחותם של כל הילדים מרגע לידתם.
הקרן פועלת בשותפות עם רשויות מקומיות להקמת והפעלת מערכי שירותים יישוביים לגיל הרך, במסגרתם מוקמים מרכזים לגיל הרך ומופעלות תכניות להכשרה והדרכה מקצועית של אנשי מקצוע, להדרכת הורים ולמתן המענים הנדרשים לילדים בגיל הרך ומשפחותיהם.


נוער בסיכון - נוער בסיכון הינו נוער שהמסגרות הנורמטיביות לא הצליחו לתת לו מענה. הקרן בחרה לסייע לארגונים הפועלים למציאת דרכים ושיטות חדשניות לעבודה עם נוער בסיכון כגון שטח ואתגר, עשייה קולנועית, ימאות, מחול, תיאטרון, רכיבה טיפולית.
פעילות זו נועדה לאפשר לבני נוער הנמצאים במצבי סיכון לחוות הצלחה, ולהשתלב במסגרות נורמטיביות.
כמו כן מסייעת הקרן לארגונים הפועלים בתחום זה להתמקצע ולהרחיב את עבודתם למען בני הנוער באמצעות פורום שהקימה שחברות בו עמותות המטפלות בנוער בסיכון.


מועדוניות –הקרן בשיתוף עם עמותת עזרה ותקוה מסייעת להפעלת מועדוניות ברחבי העיר נתניה. מהמועדוניות נהנים ילדים מכיתות א-ב שמקבלים בהם ארוחה חמה, סיוע בהכנת שיעורי בית וחוגי העשרה.


השכלה גבוהה – הקרן מעניקה מדי שנה 125 מלגות לסטודנטים במכללת נתניה. הסטודנטים שנמצאים זכאים לקבלת המלגה מתנדבים ומסיעים לילדים במסגרות שונות.


תרבות בריאות ורווחה - מתוך מחויבות עמוקה לחברה בישראל, תומכת הקרן גם בארגונים רבים הפועלים בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והבריאות.
הקרן מסייעת למוזיאונים, תיאטראות, לאגודה למלחמה בסרטן ולאגודה למען החיל
.


Design by Shoval Pro LTD.