English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

פיתוח ידע מקצועי

הניהול וכוח האדם המקצועי במערכי השירותים לגיל הרך בהם תומכת הקרן הם הנכס החשוב ביותר. לכן מהווה התחום של פיתוח ידע מקצועי חלק מרכזי ממטרות הקרן ומיושם בכל אחד מהישובים להם מסייעת הקרן.


בנוסף נעשית עבודה רוחבית משותפת של:


פורומים של אנשי מקצוע :

o פורום מנהלות יחידות לגיל הרך

o פורום של אנשי מקצוע פרא רפואיים שעובדים בטיפות חלב


ימי עיון :

כשלוש פעמים בשנה עורכת הקרן ימי עיון בנושאים מקצועיים בהתאם לבקשות שעולות מאנשי המקצוע ברשויות.


Design by Shoval Pro LTD.