English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

מדידה הערכה ודוחות שנתיים

דוחות סיכום שנתיים


העשייה של הקרן לקידום תחום הגיל הרך ברשויות להן היא מסייעת נעשת תוך קביעת מטרות יעדים ומדדים שנבחנים מדי שנה בשלוש רמות:

·רמת הקרן – מטרות ויעדים של הקרן

·רמת המרכזים לגיל הרך – מטרות ויעדים של כל אחד ממערכי השירותים לגיל הרך ברמת הרשות.

·רמת התוכניות המופעלות – מטרות ויעדים של כל תוכנית התערבות המופעלת במימון הקרן.


ההערכה והמדידה, הכמותית והאיכותנית, נעשות על ידי הרשויות מועברות לקרן ומוגשות, מדי שנה בדוח מסכם.


דוחות השנתיים של פעילות הקרן בתחום הגיל הרך:


דוח 2010

דוח 2011

דוח 2012

דוח 2013

דוח 2014
כלי הערכה ומדידה


יחידות טיפוליות
שאלון להורים לקראת טיפול של ילדםבמרכז לגיל הרך- אור עקיבא
שאלון לגננתלגבי ילד המופנה לטיפול במרכז לגיל הרך- אור עקיבא
משוב הורים לגבי טיפול של ילדם במרכז לגיל הרך- אור עקיבא
משוב לצוותים העובדים במרכז - קרית אתא
שאלון להורים שפונים לטיפול - פרדס חנה כרכור
שאלון לגננות - פרדס חנה כרכור
טופס קליטה ראשוני - פרדס חנה כרכור
משוב הורים לגבי טיפול במרכז לגיל הרך - טירת כרמל

סולם התפתחות של גרינשפן מתורגם לעברית


תוכניות הדרכה למשפחות
שאלון להורים המשתתפים בתוכנית הדרכה ביתית- קרית אתא
משוב לאמהות המשתתפות בקבוצה אמהות ותינוקות- קרית אתא
משוב למשפחה המשתתפת בתוכנית הדרכה ביתית- טירת כרמל

תוכניות לצוותים של מסגרות חינוכיות
קו מנחה לראיון עם גננת המשתתפת בתוכנית של המרכז לגיל הרך- טירת כרמל

משחקיה
משוב-הורים- טירת כרמל

קט - גן
שאלון להורים שילדם לומד בקט-גן- קרית אתא


כללי
הערכת מטרות הקרן לשנת תשס"ט
שאלון הערכה למדידת שותפויות בין-אירגוניות - קריית אתא

 

Design by Shoval Pro LTD.