English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

מנהל/ת תחום הגיל הרך ברשות המקומית

הקרן מבקשת שבכל רשות, איתה היא פועלת בשיתוף פעולה, ימונה מנהל מקצועי לתחום הגיל הרך, תחת אגף החינוך, באחריות לידה- שש.

מינוי זה מעיד על לקיחת אחריות של הרשות על כלל הילדים הגדלים בה, החל מגיל לידה, ונועד ליצור קימות וראיה מקצועית-אוניברסלית של תחום  הגיל הרך ברשות המקומית. 

מנהל תחום הגיל הרך יתכלל את פעולת כל נותני השירותים לגיל הרך ברשות ויוביל מקצועית את העשיה המשותפת למען הגיל הרך.

Design by Shoval Pro LTD.