English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

עשית הקרן לקידום תחום הגיל הרך

קרן אניאס ובני שטינמץ שמה לה למטרה לקדם את נושא הגיל הרך על ידי סיוע בהקמת מערכי שירותים עירוניים, מקצועיים ברשויות מקומיות. 


תמיכת הקרן בתחום הגיל הרך ברשיות המקומיות מבוססת על שתי דרישות:

· מחויבות ומעורבות של הרשות המקומית והעומד בראשה לקידום תחום הגיל הרך בישוב

· מינוי מנהל/ת מקצועי/ת תחת אגף החינוך ברשות באחריות לידה - שש



Design by Shoval Pro LTD.